تولید کننده ورق کارتن و کارتن بسته بندی

شرکت عظیم کارتن تولید کننده انواع کارتن بسته بندی معمولی و دایکاتی با چاپ تا 4 رنگ و رنگ های ترکیبی،انواع کارتن های لمینتی در ابعاد مختلف و ورق کارتن 3لایه و 5 لایه ذر عرض های 160 و 180 و 200 سانتی متر در فلوت های B و C با ترکیب های مختلف به شرح زیر می باشد.

برای دریافت قیمت ورق کارتن و کارتنهای بسته بندی با شماره های 02166590342-02166429753 تماس حاصل فرمایید.

 

گروه

ترکیب

ورق پنج لا BوC

گروه

ترکیب

 

رویه

فلوت

زیره

رویه

فلوت

میانی

فلوت

زیره

 
 

ورق سه‌لاB, C فلوت

چوکا

چ

ماز

ا

چوکا

چ

م

ا

ا

چ

 

چ

ماز

چ

چ

م

ا

ا

ا

 

چ

ا

چ

چ

ا

ا

ا

ا

 

چ

ا

ا

چ

ا

ا

ا

چ

 

ایرانی

ا

ا

ا

ایرانی

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا

ماز

ا

ا

م

ا

ا

ا

 

کرافت

کرافت

ماز

ا

کرافت

ک

ا

ا

ا

ک

 

کرافت

ماز

چ

ک

م

ا

ا

ک

 

کرافت

ماز

ک

ک

ا

ا

ا

چ

 

کرافت

ا

ا

ک

م

ا

ا

چ

 

کرافت

ا

چ

ک

ا

ا

ا

ا

 

کرافت

ا

ک

ک

م

ا

ا

ا

 

سفید ایرانی

سفید  ا

ماز

ا

سفید ایرانی

س  ا

ا

ا

ا

ک

 

سفید   ا

ماز

چ

س  ا

ا

ا

ا

ا

 

سفید   ا

ماز

ک

س  ا

م

ا

ا

ا

 

سفید   ا

ا

چ

س  ا

م

ا

ا

ک

 

سفید  ا

ا

ا

س  ا

ا

ا

ا

چ

 

سفید خارجی

سفید خ

ماز

ک

سفید خارجی

س خ

ا

ا

ا

ک

 

سفید خ

ماز

چ

س خ

م

ا

ا

ک

 

سفید خ

ماز

ا

س خ

ا

ا

ا

چ

 

سفید خ

ا

چ

س خ

م

ا

ا

چ

 

سفید خ

ا

ا

س خ

ا

ا

ا

ا

 

سفید خ

ا

ک

س خ

م

ا

ا

ا

 

نظرات مشتریان

مهندس ... مدیر عامل شرکت ...

همکاری با عظیم کارتن همواره با اطمینان و کیفیت همراه بوده است.

مهندس ... مدیر فنی شرکت ...

عظیم کارتن شریک تجاری مطمئن ما در کسب و کار بوده است.

بازگشت به بالا