باکس 1

متن شماره 1

طراحی وب سایت خود را به ما بسپارید. طراحی گرافیک وب، برنامه نویسی و پیاده سازی از وب سایت های کوچک تا پورتال های جامع سازمانی با تکنولوژی های روز دنیا!

باکس 2

متن 2

با اطمینان خاطر و فارغ از دغدغه های فنی، پورتال و وب سایت خود را مدیریت کنید. ما همواره مشتاق است تا با ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب میزبان دائمی شما باشد.

باکس 3

متن 3

سفارش خود را با ثبت دامنه و انتخاب یکی از بسته های میزبانی وب (هاستینگ) آغاز کنید! ارائه سرویس های میزبانی حرفه ای لینوکس مطالبق با استاندارد های جهانی.

محصولات

lll

 

گروه

ترکیب

ورق پنج لا BوC

گروه

ترکیب

 

رویه

فلوت

زیره

رویه

فلوت

میانی

فلوت

زیره

 
 

ورق سه‌لاB, C فلوت

چوکا

چ

ماز

ا

چوکا

چ

م

ا

ا

چ

 

چ

ماز

چ

چ

م

ا

ا

ا

 

چ

ا

چ

چ

ا

ا

ا

ا

 

چ

ا

ا

چ

ا

ا

ا

چ

 

ایرانی

ا

ا

ا

ایرانی

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا

ماز

ا

ا

م

ا

ا

ا

 

کرافت

کرافت

ماز

ا

کرافت

ک

ا

ا

ا

ک

 

کرافت

ماز

چ

ک

م

ا

ا

ک

 

کرافت

ماز

ک

ک

ا

ا

ا

چ

 

کرافت

ا

ا

ک

م

ا

ا

چ

 

کرافت

ا

چ

ک

ا

ا

ا

ا

 

کرافت

ا

ک

ک

م

ا

ا

ا

 

سفید ایرانی

سفید  ا

ماز

ا

سفید ایرانی

س  ا

ا

ا

ا

ک

 

سفید   ا

ماز

چ

س  ا

ا

ا

ا

ا

 

سفید   ا

ماز

ک

س  ا

م

ا

ا

ا

 

سفید   ا

ا

چ

س  ا

م

ا

ا

ک

 

سفید  ا

ا

ا

س  ا

ا

ا

ا

چ

 

سفید خارجی

سفید خ

ماز

ک

سفید خارجی

س خ

ا

ا

ا

ک

 

سفید خ

ماز

چ

س خ

م

ا

ا

ک

 

سفید خ

ماز

ا

س خ

ا

ا

ا

چ

 

سفید خ

ا

چ

س خ

م

ا

ا

چ

 

سفید خ

ا

ا

س خ

ا

ا

ا

ا

 

سفید خ

ا

ک

س خ

م

ا

ا

ا

 

نظرات مشتریان

مهندس ... مدیر عامل شرکت ...

همکاری با عظیم کارتن همواره با اطمینان و کیفیت همراه بوده است.

مهندس ... مدیر فنی شرکت ...

عظیم کارتن شریک تجاری مطمئن ما در کسب و کار بوده است.

بازگشت به بالا